صفحه اصلی / روانشناسی / انرژژژژژژژژی مثبت

انرژژژژژژژژی مثبت

image_pdfimage_print

ﻣﻮﺍﻇﺐ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺎﺵ

ﻣﻌﻨﯽ ﺍﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﻮﺍﻇﺒﺖ ﮐﻦ !
ﻣﻌﻨﯿﺶ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺧﻮﺩﺕ
ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻪ ﺑﻬﺖ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺰﻧﻪ !!!
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﻫﺎ ،
ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎ ، ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻭ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻫﺎﯼ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺧﻮﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ . . .
ﺍﮔﺮ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻣﯿﮕﺮﺩﯾﺪ
ﻭ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﺮﻩ ﯼ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮﺩ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ،
ﺗﺼﻮﯾﺮﯼ ﺯﯾﺒﺎ ﻭ ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﯽ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺧﺮﺳﻨﺪﯼ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ، ﺍﯾﻨﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ
ﺑﺰﻧﯿﺪ :
_ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ
_ ﻫﻮﺱ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ
_ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺻﺒﺮ
_ ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﯽ
_ ﻋﺒﺎﺩﺕ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺑﯽ ﺗﻮﻗﻌﯽ
_ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﺭﺍ ﺑﺎ ﮔﻤﻨﺎﻣﯽ
_ ﻭ ﺩﺭ ﺁﺧﺮ ﻗﻠﺒﺖ ﺭﺍ ﺑﺎ ‏« ﺧﺪﺍ ‏» ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺰﻥ
ﻣﻮﺍﻇﺐ ﺧﻮﺩﺕون باشید

درباره مسلم داودی نژاد

مسلم داوودی نژاد مولف و پژوهشگر استاد روانشناسی و طب اسلامی، مدرس همایش های ملی و بین المللی است. کتاب و محصولات: سبک زندگی اسلامی با رویکرد ارزش های ایرانی اسلامی در راستای فرمایشات مقام معظم

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

در حال بارگذاری