تناسب سنی

image_pdfimage_print

اغلب اوقات افراد به سن تقویمی یا شناسنامه ای توجه می کنند، در حا لی که هر کس دارای سنین گوناگون است ، مانند : سن زیستی ، سن روانی، سن هوشی ، سن عاطفی و سن اجتماعی .
سن از عوامل موثر بر گزینش همسر است و یکی از سوالهای اساسی است . در حقیقت تناسب سنی، تناسب در نگرشها و فرهنگها را موجب میشود و بر تداوم ازدواج تاثیر می گذارد .
بر اساس تحقیقات متعدد تفاوت سن زن و شوهر چهار تا هفت سال ، تفاوت مناسبی است و هر قدر سن شوهر از زن بیشتر باشد آسیب پذیری ازدواج افزایش می یابد ، اگرچه قضاوت در این زمینه کار د شواری است و شکاف سنی به تنهایی نمی تواند حیات خانواده را تهدید کند ، بلکه مجموعه ی عوامل در سلامت و استمرار موفقیت آمیز ازدواج تاثیر دارند. گاهی تاثیر تفاوت سنی زیاد که به عنوان یک عامل منفی ؛ مکنون و نهفته است ، تنها هنگامی بارز می شود که با عوامل منفی دیگر ترکیب شود !

خصلتهای اخلاقی
مهمترین خصلت اخلاقی راست گویی و صداقت است و اسا س اعتماد و جوهره ی روابط سالم میان زن و شوهر را صداقت می سازد . باید صادق بود و صداقت داشت و دختر یا پسری که با فرد مورد نظر خود برای ازدواج صادق نیست وبا دادن وعده ها وعیدها می خواهد دل وی را به دست آورد و موافقت او را برای ازدواج جلب کند ، با این رفتار بنای ازدواج را دچار تزلزل می کند و زن با شوهر و شوهر بازن باید صادق باشند و از پنهان کردن حقایق (مخفی کاری ) و فریب دادن یکدیگر خودداری کنند.
خصلتهای اخلاقی مانند وفای به عهد وپیمان ، رازداری ، قد ر شناسی ، وفا داری ، ازخود گذشتگی ، محبت ، عیادت بیماران ، صله ی ارحا م ، مشورت بادیگران و مسئولیت پذیری باید هنگام ازدواج مورد بررسی قرار گیرد .

تناسب اعتقادی و مذهبی
بی شک تقوای زن وشوهر ووجود تناسب اقتصادی و مذهبی مهم ترین عامل موثر بر گزینش همسر و تضمین کننده ی سلامت و موفقیت در ازدواج است و به رغم تحولات اجتماعی جدید و فرد گرایی در روزگار ما تآثیر باورهای مذهبی بررفتارو گفتار زن و شوهر قابل توجه است وهمواره ودر همه جا بررفتار و گفتار همسران موثر بوده است . آنهایی که به ناظر و حاضر بودن خداوند بر اعمال انسان معتقدند ، زندگی مشترک خود را بهتر سامان می دهند . زن وشوهری که به واجبات خودعمل می کنند و از دست زدن به محرمات اجتناب می نمایند ، بهتر میتوانند باهم سازگاری داشته باشند . بنابراین باید بررسی کرد که آیا همسر آینده به خداوند ایمان دارد ؟ آیا متدین است ؟ آیا به اقامه ی نماز اهمیت می دهد ؟ آیا در اجرای احکام شرعی از مرجع دینی تقلید می کند ؟
درهر صورت اعتقاد دینی و باورهای مذهبی نقش مهمی دراستحکام و پایداری ازدواج و خانواده ایفا می کند . دختر و پسری که به رغم اختلاف در اعتقادات دینی با یکدیگر ازدواج می کنند ، بامشکلات متعددی در ز مینه ی تربیت فرزندان، شیوه ی زندگی ، فعاللیتهای اوقات فراغت ، نوع روابط و معاشرت ها و لباس پوشیدن روبرو می شوند .برای مثال همواره د ر مورد رعایت حجا ب معاشرت و دست دادن با افراد نامحرم و شرکت در مجا لس لهو و لعب با یکدیگر بگو و مگو و مشاجره خواهند داشت .

درباره حمید صادقیان

دکتر حمید صادقیان پژوهشگر ، استاد روانشناسی ، مشاور خانواده

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

در حال بارگذاری