حل تعارضات بین زوجین

چهارمین کارگاه مدیریت حل تعارضات زوجین با موضوع باورهای غلط در زندگی
زمان ۲۶ مهر ساعت ۱۵ الی ۱۷
موسسه سبک زندگی اسلامی مهر جویان
رزرو :۳۷۲۳۲۶۲۰-۰۹۱۵۸۰۶۷۷۴۶
به دلیل ظرفیت محدود اولویت با کسانی است که زودتر تماس بگیرند.