سیاست های زندگی

وقتی همسرتان، آخر روز درباره مشکلاتش، با شما صحبت می کند، لازم نیست به او راه حل بدهید! لازم نیست که مشخص کنید اشتباه کرده است! لازم نیست که بگویید بهتر بود فلان کار را می کرد.
بهتر است طوری با او حرف بزنید که حس کند واقعا دارد شنیده می شود و شما او را می فهمید، این حس را به او منتقل کنید که حق داشته ناراحت باشد. تا می توانید همدردی کنید و به او حق بدهید. بگذارید خانه پناهگاه بیان همه ی احساسات نگفته اش باشد. مثلا در جواب درد و دلش می توانید بگویید: “واقعا حق داری … من هم جای تو بودم، همین کار را می کردم.”