صفحه اصلی / لیست اساتید

لیست اساتید

  • مسلم داودی نژاد

    مسلم داوودی نژاد مولف و پژوهشگر استاد روانشناسی و طب اسلامی، مدرس همایش های ملی و بین المللی است. کتاب و محصولات: سبک زندگی اسلامی با رویکرد ارزش های ایرانی اسلامی در راستای فرمایشات مقام معظم
  • حمید صادقیان

    دکتر حمید صادقیان پژوهشگر ، استاد روانشناسی ، مشاور خانواده
در حال بارگذاری