مدیریت حل تعارض زوجین

دعوا نمک زندگی نیست!!

برای حل اختلافتان در زندگی مشترک چه می کنید؟؟

اگر طالب آرامش هستید این فرصت را از دست ندهید

مدرس: استاد حمید صادقیان

تلفن ثبت نام:

051-37 23 2620
0915 806 77 46