پارتی در شب اربعین

صداي خيلي قشنگي داشت . فرض كنيد معروف به فري بود از بچه هاي ايراني كه چند سالي است براي تحصيل به هند آمده بود ولي بجاي درس جذب مجالس دانس و رقص شده بود خواننده شب نشيني های گناه، از مجلس گرم كن هاي حرفه ايي و پرطرفدار در پارتي هاي ايراني و هندي شده بود.
اينقدر كارش گرفته بود كه هرشب برنامه داشت، به قول بچه هاي انجمن اسلامي دانشجويان خارج از كشور پولش هم خوبه (گوشتان را بياريد نزديك يك چيز مي خواهم در گوشتان بگويم البته كتك شب اول قبرشم ظاهرا بد نيست)
دو شب ديگر شب اربعين است، در حالي ايراني های مقيم از يك طرف و دانشجويان ايراني در انجمن اسلامي از طرف ديگر برنامه ريزي مفصلي مي كردند شب اربعين را در هند ميان ايراني ها با شكوه حسيني برگزار كنند،
همانطور كه بين دوستان برنامه ريزي مي كردند يكي از بچه ها انجمن گفت:
مي دانيد بعضي ها بصورت عمدي در شب اربعين يك شب نشيني و پارتي ايراني هندي مفصلي مي خواهند برگزاركنند و خيلي از بچه مسلمون ها را جذب كرده اند! خواننده اين شب هم فري است كه خيلي طرفدار دارد! حسابي هم بين ايراني ها تبليغ كردند!
پيش خودم گفتم: خدايا چكار بايد كرد؟! بايد يك عكس العمل و نهي از منكر نسبت به اين مراسم گناه و فحشا در شب اربعين داشته باشيم .مگر امام حسين (ع) براي امر به معروف و نهي ازمنكر شهيد نشد.
شايد بگوييد خوب حاج آقا به احتمال زياد در شب اربعين هزاران مجالس گناه در هند هست چرا شما گير داديد به اين جلسه؟
راستش بخواهيد مشكل اين جلسه اين بود كه بصورت مشترك بين ايراني بچه مسلمان و هندي ها مخصوصا دانشجويان ايراني محصل برگزار مي شد. آن هم در اين شب كه آسمان و زمين بر حسين اشك مي ريزند.
و بهترين كار اين بود قبل از برگزاري اين برنامه اقدامي صورت بگيرد .
خدايا چكار بايد كرد؟ كه شب حسين حسيني بماند؟! تنها راه، توسل به آقا اباعبدالله (ع)بود، بعد قدم برداشتن در مسير امر به معروف و نهي از منكر!
تصميمي گرفتيم هرچند به نظرعملي نبود!
يكي از بچه ها را به در خانه فري همان پسرخوش صدا و خواننده پارتي ايراني كه بهرحال مسلمان شيعه بود فرستاديم كه پيغام به او بدهد:
فلاني امام حسين (ع) را دوست داري يا نه؟ آيا مي داني امشب شب اربعين امام حسين (ع) است؟
گفت: خوب منظور؟
امشب را به احترام امام حسين (ع) خواننده مجلس پارتي نباش!
با تعجب جواب داد: مي دوني اگر امشب من نرم، چي ميشه؟ مي دوني چند صد نفر عصباني مي شوند؟ جواب آنها را چي بدهم؟ مي دوني چي داري مي گي؟
من فقط اين را خوب مي دونم امام حسين (ع) بلد جوابشان را بدهد اگر امام حسين ارزشش را دارد امشب با نرفتنت مجلس پارتي را تعطيل كن! بابا امشب شب عزاي امام حسين است!
كمي به فكر فرو رفت بعد يك نگاهي معنا داري كرد و گفت :
باشه امشب را به خاطر امام حسين نمي رم هرچه بادا باد.
وقتي اين خبر به بچه ها رسيد انگار اشك در چشمان همه ي رفقا جمع شد.
شب اربعين شد و او نرفت! جلسه پارتي با اين همه هزينه تعطيل شد! به خيلي ها ضرر رسيد! خيلي ها نتواستند آن شب گناه كنند! و خيلي ها عصباني شدند!
اما داستان به همين جا تمام نشد تلفن انجمن كه زنگ خورد يكي از بچه ها گوشي را برداشت و بعد از چند ثانيه صحبت كردن رنگ از چهره اش پريد. انگار اتفاق بدي افتاده باشد با عجله خودش را به بچه ها رساند و داد زد:
فري خواننده است مي گويد بعضي از هندي ها و ايراني هايي كه مجلس پارتي شبانه شان با نرفتن من خراب شده با چوب و چماق و عصبانيت ريختن پشت در خانه كه من را حسابي كتك بزنند. حالا ديگه داشت حسابي مثل فيلم هاي هندي مي شد!
تنها چيزي كه مي توانستيم بگوييم اين بود يا ابا اباعبدالله (ع)خودت كمك كن!
با عجله همراه عده اي از بچه هاي انجمن اسلامي براي شركت در كتك زدن ببخشيد اشتباه كردم كتك خوردن به طرف خانه فري رفتيم.
چه غوغايي داشت برپا مي شد.
قبل از اينكه دعوا به صورت فيزيكي شروع بشود به كمك دوستان براي سر دسته ي اصلي مجلس پارتي كه هندي بود و از برگزار نشدن مراسم پارتي حسابي ضرر كرده بود توضيح داديم كه امشب چه شبي است و علت نيامدن خواننده به مجلس شما به خاطر احترام به اربابش و مولايش امام حسين (ع) بوده است وووو …
همه ساكت شده بودند!
ما سخن مي گفتيم واهالي پارتي مستمع وساكت و آرام و همراه باكمي تعجب نگاه مي كردند و فقط شنوده بودند. آرامش عجيبي بعد ازطوفان بوجود آمده بود، انگارمنتظر بودند اين حرف ها را بگوييم و با خونسردي شنونده باشند! انگار اين اشخاص عصباني در يك لحظه تغيير شخصيت داده باشند به راحتي حرفهاي ما را قبول كردند و رفتند.
رفتند به همين راحتي نه كتكي خوردند! نه كتكي زدند! پيروزي بدون شليك حتي يك گلوله!
يك لحظه گفتم يا ابا عبدالله حسين(ع) ممنونتم و نفس عميقي كشيدم!
من فكر كردم آن لحظه امام حسين (ع) دارد به ما طعنه مي زند چرا شك داريد كه ما مساله به اين راحتي تمام شده اگر به راحتي تمام نمي شد بايد شك داشته باشيد.
فري خواننده كه سايه ي بچه هاي انجمن را با تير مي زد امروز از رفقاي سلام و عليكي بچه هاي انجمن است البته عارف و سالك نشده ولي يادمان نرود پله پله تا ملاقت خدا!
با هم بگوييم :
يا حسين يا حسين يا حسين
كمكم كن من هم برگردم!

پیوست ها:
دریافت فایل یک خاطره زیبا از آقای قرائتی