تربیت فرزند و رسانه

کارگاه تخصصی فرزند و رسانه

اساتید :

  • استاد حمید صادقیان
  • استاد مسلم داوودی نژاد

آدرس:

مشهد – قرنی ۱۹

تلفن ثبت نام:

051-37 23 2620
0915 806 77 46