کارگاه وسواس

اساتید:

همزمان با اجرای استاد داوود نژاد و استاد صادقیان

جهت هماهنگی و ثبت نام با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

0915 806 7746
051 3723 2620