صفحه اصلی / روانشناسی / شخصیت (صفحه 10)

شخصیت

با انگیزه زیستن

mseza35

برای گریه کردن وقت بگذارید… زیرا نشانه یک قلب بزرگ است. برای خواندن وقت بگذارید… زیرا منبع کسب دانش است. برای رؤیا پردازی وقت بگذارید… زیرا سرچشمه شادی است. برای فکر کردن وقت بگذارید… زیرا کلید موفقیت است. برای کودکانه بازی کردن وقت بگذارید… زیرا یاد آور شادابی دوران کودکی ...

ادامه مطلب »

صله‏ رحم

mseza16

استاد علی صفایی حائری صله‏ رحم‏ صله رحم‏، تنها به این نیست که بیایى و چند دقیقه اى بنشینى و بروى. صله رحم یعنى وصل کنى آنچه را که باعث رشد آنها و جایگاه پرورش آنهاست و اتصال بدهى به یکدیگر آنچه که شما را زیاد مى‏کند تا رحم‏ها به ...

ادامه مطلب »

مادر

mseza6

زن اگرپرنده آفریده میشد، حتما “طاووس”بود. اگرچهار پا بود، حتما “آهو”بود. اگرحشره بود، حتما “پروانه”بود. او انسان آفریده شد، تا خواهر و مادر باشد و عشق… زن چنان بزرگ است که اشرف موجودات خداست. تا حدی که یک گل، او را راضی میکند، و یک کلمه، او را به کشتن ...

ادامه مطلب »

مادرم

mseza5

مادرم / مادرم / مادرم بزرگ شدیم … فهمیدیم که دارو آبمیوه نبود ..? بزرگ شدیم … فهمیدیم بابابزرگ دیگر هیچگاه باز نخواهد گشت همانطور که مادر گفته بود .. بزرگ شدیم … و فهمیدیم چیزهایی ترسناک تر از تاریکی هم هست … بزرگ شدیم … به اندازه ای که ...

ادامه مطلب »

حکایتی کوتاه

mseza49

ﯾﻪ ﭘﺴﺮ ﻭ ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﺯﯼ ﻣﯿﮑﺮﺩﻥ، ﭘﺴﺮ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﯾﻪ ﺳﺮﯼ ﺗﯿﻠﻪ ﻭﺩﺧﺘﺮﭼﻨﺪﺗﺎﯾﯽ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺩﺍﺷﺖ، ﭘﺴر ﮔﻔﺖ: ﻣﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﯿﻠﻪ ﻫﺎﻣﻮ ﺑﻬﺖ ﻣﯿﺪﻡ وﺗﻮ هم ﻫﻤﻪ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ‌ﻫﺎﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻩ، ﺩﺧﺘﺮ ﻗﺒﻮﻝ ﮐﺮﺩ … ﭘﺴﺮ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﻭ زیباترین ﺗﯿﻠﻪ ﺭﻭ یواشکی برداشت و ﺑﻘﯿﻪ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮﺩﺍﺩ، ...

ادامه مطلب »

افکار مثبت

mseza46

“به نام خلق هستی” هرگاه افکار مثبت➕ داشته باشید؛ استعدادهای ذهنی و نیروهای درونی شما فعال می شوند و هرگاه افکار منفی➖ و مخرب بر شما چیره شود؛ نیروها و استعداهایتان سرکوب شده و باعث شکست شما می گردد. وقتی می بینید که در احساسات منفی غرق شده اید؛ می ...

ادامه مطلب »

خـــﺪﺍ ﻫﺴـــﺖ

mseza40

رﻭﯼ ﺩﯾــﻮﺍﺭ ﺩﻝ ﺧﻮﺩ ﺑﻨـــﻮﯾﺴﯿﺪ: خـــﺪﺍ ﻫﺴـــﺖ …. ﻧﻪ ﯾـــک ﺑــﺎﺭ ﻭ ﻧـﻪ ﺩﻩ ﺑـاﺭ … که ﺻـــﺪ ﺑﺎﺭ ﺑﻪ ﺍﯾـــﻤﺎﻥ ﻭ ﺗﻮﺍﺿــﻊ ﺑﻨــﻮﯾﺴﯿــﺪ ” ﺧﺪﺍ ﻫﺴﺖ ” ســـﺮ ﺁﻥ ﺳــﻔﺮﻩ ی ﺧــﺎﻟﯽ ﮐــﻪ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺍﺷــﮏ ﯾﺘﯿﻢ ﺍﺳﺖ ‌ ﺧــﺪﺍ ﻫﺴﺖ ” پﺸــﺖ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﮔــﻠﯽ ﭘﯿـﺮﺯﻧﯽ ﮔﻔــﺖ : ” ...

ادامه مطلب »

بعضی آدمها ، انگار چوب اند…

mseza39

بعضی آدمها ، انگار چوب اند… تا عصبانی می شوند، آتش میگیرند، و همه جا را دودآلود میکنند، همه جا را تیره و تار میکنند، اشک آدم را جاری می کنند. ولی بعضیها این طور نیستند؛ مثل عودند. وقتی یک حرف میزنی که ناراحت میشوند، و آتش میگیرند، بوی جوانمردی و انصاف میدهند ، و ...

ادامه مطلب »

لبخند

mseza37

لبخند ماجرای عجیبی دارد، اگر آن را به محبوبی هدیه کنی، احساس آرامش می کند. اگر آن را به دشمنت تقدیم کنی، شرمنده و پشیمان خواهد شد. و اگر آن را به شخصی که نمی شناسی هدیه دهی، سخاوت پیشه کرده ای. پس لبخند بزن که لبخند تجلی خدا در ...

ادامه مطلب »

تو باشرافتی اگر…

mseza35

تو باشرافتی اگر… آبروی دیگران را مانند آبروی خودت محترم بدانی. تو آزادی، اگر… خودت را کنترل کنی، نه دیگران را تو مهربانی، اگر… وقتی دیگران مرتکب اشتباهی میشوند، آنها را ببخشی. تو شادی، اگر… گُلی را ببینی و بخاطر زیباییش خدا را شکر کنی. تو ثروتمندی، اگر… بیش از ...

ادامه مطلب »
در حال بارگذاری