رازهای تسخیر قلب همسر

فهرست مطالب

فصل اول: رازی به نام گنج آرامش
گنجی به نام آرامش در خانواده
رازهای آیه ی عاشقانه و آرامش بخش قرآن
زن و شوهر نمونه
پرسش های خوانندگان درباره آرامش در زندگی
آزمون آرامش در زندگی
نتیجه ی آزمون

فصل دوم: رازهای تفاوت روان شناسی زن و مرد
تفاوت ها یا تفاهم ها
اهمیت تفاوت زن و مرد
رازهایی جذاب درباره ی تفاوت زن و مرد
نیازهای اساسی زنان در زندگی مشترک
رازهای تفاوت زن و مرد از نظر ادراک
زنگ تفریحی در تفاوت های زن و مرد
پرسش های خوانندگان در مورد تفاوت های زن و مرد
آزمون تفاوت های روان شناسی زن و مرد
نتیجه ی آزمون

فصل سوم: رازهایی از عشق و محبت
دنیای عاشقانه
رازهایی برای تسخیر قلب همسر
رازهایی در مورد معجزه ی زبان
معجزه محبت از طریق چشم
معجزه قلم در عشق
ابراز محبت پیامکی
معجزه هدیه دادن
محبت متنوع بودن زن برای مرد (محرمانه ویژه خانم ها)
رازهایی در مورد بوسیدن عاطفی همسران
پرسش های خوانندگان درباره ی ابراز محبت و عشق
آزمون ابراز محبت در زندگی
نتیجه ی آزمون

فصل چهارم: رازهایی در مورد ارتباط با خانواده همسر
آشنایان غریب
رازهایی برای ارتباط بهتر با خانواده ی همسر
پرسش های خوانندگان در مورد رابطه با خانواده همسر
رازهای و بالوالدین احسانا
رازهای برخورد با عروس و داماد
آزمون رابطه ی من با خانواده همسرم
نتیجه ی آزمون

فصل پنجم: رازهای کنترل خشم و انتقاد کردن
همسرم مرا درک نمی کند
آیا زندگی شما یک فیلم جنگی است؟
یک داستان واقعی و تأمل برانگیز!
چرا عبرت نمی گیریم؟!
30 راز برای کنترل خشم
خواص معجزه کنترل خشم
ضررهای خشم و غضب
رازی مهم به نام سکوت و حرف نزدن
رازهای درست انتقاد نکردن
مکالمه ای به نام ازدواج
رازهایی برای پیشگیری از مشاجره
تفاوت های زنان و مردان در مسأله ی ارتباط کلامی
قوانین معجزه گفت و گو
علل بهانه جویی و توقعات زیاد همسران
پرسش های خوانندگان درباره ی انتقاد کردن و کنترل خشم
آزمون کنترل خشم و انتقاد کردن
نتیجه ی آزمون

فصل ششم: رازی به نام اجتماعی بودن همسران
اهمیت اجتماعی بودن
اجتماعی بودن یعنی …!
زن اجتماعی از دید اسلام
رازهای اجتماعی بودن در خانواده
پرسش های خوانندگان درباره ی اجتماعی بودن
رازهایی برای جبران اشتباه های زندگی
آزمون شخصیت اجتماعی من
نتیجه ی آزمون

فصل هفتم: رازهایی مهم از زندگی همسران خوشبخت
اولین راز: خوشبخت ها هم دیگر را دوست دارند
دومین راز: خوشبخت ها دوست داشتن خود را بر زبان جاری می کنند
سومین راز: خوشبخت ها شخصیت یک دیگر را تحقیر نمی کنند
چهارمین راز: خوشبخت ها می بخشند و بدی ها را فراموش می کنند
پنجمین راز: خوشبخت ها مشکلات همسر را مشکل خود می دانند
ششمین راز: خوشبخت ها با یک دیگر خوش اخلاق هستند
هفتمین راز: خوشبخت ها یک شریک خوب و قدرشناس هستند
هشتمین راز: خوشبخت ها همسر را فدای خواسته های دیگران نمی کنند
نهمین راز: خوشبخت ها از ذهن خوانی و بدگمانی می پرهیزند
دهمین راز: خوشبخت ها به نیازهای یک دیگر توجه دارند
یازدهمین راز: خوشبخت ها رازدار یک دیگرند
دوازدهمین راز: خوشبخت ها شاید دعوا کنند، اما از هر اشتباه تجربه به دست می آورند
سیزدهمین راز: خوشبخت ها در زندگی شان معنویت وجود دارد
چهاردهمین راز: خوشبخت ها در کنار هم احساس امنیت و آرامش می کنند
پانزدهمین راز: خوشبخت ها در مسیر رشد زندگی، برنامه ریزی دارند
شانزدهمین راز: خوشبخت ها به حریم یک دیگر احترام می گذارند
هفدهمین راز: خوشبخت ها به خانواده خود و همسرشان اهمیت می دهند
هجدهمین راز: خوشبخت ها زندگی شان را فدای حرف مردم نمی کنند
نوزدهمین راز: خوشبخت ها به خواسته های منطقی یک دیگر بها می دهند
بیستمین راز: خوشبخت ها از رازهای گوش دادن، توافق، جبران و قدردانی استفاده می کنند
بیست و یکمین راز: خوشبخت ها رازهای ارتباط و سخن گفتن با یک دیگر را می دانند
بیست و دومین راز: خوشبخت ها با یک دیگر لجبازی نمی کنند
بیست و سومین راز: خوشبخت ها به راحتی از زندگی ناامید نمی شوند
بیست و چهارمین راز: خوشبخت ها در زندگی مانند آینه برای یک دیگر هستند
رازهای شگفت انگیز آینه
پرسش های خوانندگان در مورد خوشبختی
آزمون رازهای خوشبختی در زندگی
نتیجه ی آزمون

فصل هشتم: رازهایی از روابط جنسی همسران
رازی خصوصی
یک روایت؛ یک اندیشه
رازهایی از روابط جنسی از دریچه دین
(ارگاسم)
موانع ارگاسم زنان
رازهایی برای تسخیر جنسی همسرم
نکته های جسمی رابطه ی جنسی
نکته های روانی رابطه ی جنسی
تفاوت های جنسی زن و مرد
سه راز برای جان بخشیدن به زندگی جنسی
رازهایی از علل کاهش میل جنسی
علل کاهش میل جنسی در مردان
علل کاهش میل جنسی در زنان
دلایل مشترک کاهش میل جنسی
مردانی که در سرد مزاجی همسرشان موثرند
راهکارهای درمانی کاهش میل جنسی
رازهای موثر بر نیروی جنسی
رفتارهای جنسی مطلوب در روابط زناشویی
پرسش های خوانندگان درباره روابط جنسی
آزمون روابط جنسی
نتیجه ی آزمون

فصل نهم: رازی ترسناک به نام خیانت
رازی یواشکی به نام خیانت
رازهایی که باعث خیانت خائن ها می شود
رازهایی برای جلوگیری از خیانت از نگاه دین
خیانت؛ آخر رابطه با همسر؟
حرکت حساب شده
ده دلیل برای خیانت شوهر
هشت دلیل برای خیانت زن
پرسش های خوانندگان در مورد خیانت
یک مشاوره باورنکردنی
آزمون خیانت به همسر
نتیجه ی آزمون

فصل دهم: رازهایی از احکام و مسائل شرعی خانواده
چرا رازهای احکام خانواده؟
بی دین شدن همسر
نشان دادن عکس و فیلم مبتذل یا عروسی دیگران به همسر
داستانی به نام نفقه
انتخاب حکم برای رفع اختلاف زن و شوهر
حقوق زن بر شوهر
حقوق شوهر بر زن
نشوز زن و مرد
روابط زناشویی و تنظیم خانواده
موارد حرام بودن آمیزش
مستحبات آمیزش و روابط جنسی
مکروهات آمیزش و روابط جنسی
پرسش های خوانندگان درباره احکام خانواده
آزمون رازهای احکام خانواده
نتیجه ی آزمون