صفحه اصلی / آرشیو تگ آدمها

آرشیو تگ آدمها

دوباره زندگی کردن

Image of adult handsome man changing reality

آدمها فکر می کنند اگر یک بار دیگر متولد شوند جور دیگری زندگی می کنند، شاد وخوشبخت و کم اشتباه خواهند بود، فکر می کنند می توانند همه چیز را از نو بسازند، محکم و بی نقص. اما حقیقت ندارد، اگر ما جسارت طور دیگری زندگی کردن را داشتیم، اگر ...

ادامه مطلب »
در حال بارگذاری