صفحه اصلی / آرشیو تگ امید

آرشیو تگ امید

فقدان امید

mseza66

تعدادی موش رو دانشمندان داخل یک استخر آب انداختند تمامی موشها فقط ١٧ دقیقه توانستند زنده بمانند و در نهایت خفه شدند!!! دوباره دانشمندان با اینکه میدانستند موش بیش از ١٧ دقیقه زنده نمی مانند تعداد دیگری موش رو به داخل همان استخر انداختند و با علم ١٧ دقیقه تا ...

ادامه مطلب »

آرامش

mseza32

امید یعنی : بدانی تا هستی می توانی تغییر کنی و دنیا را تغییر بدهی . امید یعنی : بدانی خداوند دوستت دارد و اگر به تو زمان داده معنیش این است که در این فرصت می شود یک کارهایی کرد. امید یعنی: این که همیشه بخشش خداوند را از ...

ادامه مطلب »

فردا روشن است

mseza14

شب شد دلها به فردا امیدوار شد؛ چشم ها پر از خواب شد، همه میگویند که زندگی سر بالایی و سرازیری دارد اما من می گویم: زندگی هر چه که هست، جریان دارد؛ می گویم: تا خدا هست و خدایی می کند، امید هست؛ فردا روشن است؛ می گویم: ای ...

ادامه مطلب »

امید کسی را نا امید نکنی

mseza19

✨اگر قایقت شکست، باشد!دلت نشکند دلی را نشکنی. اگر پارویت را آب برد، باشد! آبرویت را آب نبَرَد! آبرویی نبری. اگر صیدت ازدستت رفت، باشد! امیدت ازدست نرود! امید کسی را نا امید نکنی ☀️امام رضا علیه السلام☀️ درمصیبت و بلا امیدواری دادن به اجر و پاداش اخروی از همدری ...

ادامه مطلب »

خدا با ماست

mseza15

قایقت شکست ؟ پارویت را آب برد ؟ تورَت پاره شد ؟ صیدت دوباره به دریا برگشت..؟ غمت نباشد چون خدا با ماست ! هیچ وقت نگو ؛ از ماست که برماست ! بگو خدا با ماست. اگر قایقت شکست، باشد! دلت نشکند! دلی را نشکنی. اگر پارویت را آب ...

ادامه مطلب »

زندگی

mseza14

امروز را دریاب که این زندگی است و جوهر حیات ، در طول مدت زمان کوتاه آن ،تمامی واقعیت های زندگی ما گنجانده شده است : موهبت رشد ، شکوه جنبش ، و جلال زیبایی . آری دیروز جز خاطره ای بیش نیست و فردا فقط یک رویاست . اما ...

ادامه مطلب »
در حال بارگذاری