صفحه اصلی / آرشیو تگ خانواده (صفحه 2)

آرشیو تگ خانواده

قطع رابطه با خانواده همسر

mseza5

دختر و پسرى که از کودکى در دامن خانواده اى رشد یافته است، نمى تواند و نباید خانواده خود را به راحتى و سادگى فراموش کند. احساسات و عواطف هر فرد در مورد خانواده اش، حتى اگر خاطراتى ناخوشایند نیز داشته باشد ، ریشه دار و عمیق است. از آنجا ...

ادامه مطلب »