صفحه اصلی / آرشیو تگ خودنمایی

آرشیو تگ خودنمایی

جوانان و ویژگى هاى آنان

mseza53

دوره جـوانـى کـه حدودا از شانزده سالگى شروع مى شود, طبق نظر بعضى دانشمندان , پنج سال اسـت , یعنى تا بیست سالگى ادامه دارد و طبق نظر عده اى دیگر, ده سال است یعنى تا ۲۵ سالگى تـداوم دارد . شـنـاخـت ویـژگـى هـاى دوره جوانى براى جوانان ضرورى است ...

ادامه مطلب »
در حال بارگذاری