صفحه اصلی / آرشیو تگ درک

آرشیو تگ درک

حواسمان باشد

mseza16

برای کسی که میفهمد هیچ توضیحی لازم نیست وبرای کسی که نمیفهمد هر توضیحی اضافه است آنانکه میفهمند عذاب میکِشند و آنانکه نمیفهمند عذاب می دهند مهم نیست که چه “مدرکی” دارید مهم اینه که چه “درکی” دارید مغزِ کوچک و دهانِ بزرگ میلِ ترکیبیِ بالایی دارند کلماتی که از ...

ادامه مطلب »

خانواده درمانی ونظریه های آن

mseza1

خانواده درمانی ونظریه های آن: چکیده خانواده نخستین نهاد اجتماعی است اکثر افراد درخانواده بدنیا می آیند ودر خانواده نیزمی میرند خانواده شالوده حیات اجتماعی محسوب گردیده وگذشته ازوظیفه تکثیر نسل وکودک پروری برای بقاع نوع بشر وظایف متعددی ازقبیل تولیداقتصاد،فرهنگ پذیرکردن افراد را نیز برعهده دارد بنابراین خانواده عامل ...

ادامه مطلب »
در حال بارگذاری