صفحه اصلی / آرشیو تگ دوستت دارم

آرشیو تگ دوستت دارم

گاهی زندگی سخت است و گاهی ما سخت ترش میکنیم . . .

mseza29

گاهی آرامش داریم، خودمان خرابش میکنیم . . گاهی خیلی چیزارو داریم اما محو تماشای نداشته هایمان میشویم. . . گاهی حالمان خوب است اما با نگرانی فردا خرابش میکنیم . . . گاهی میشود بخشید اما با انتقام ادامه اش میدهیم . . . گاهی میشود ادامه داد اما ...

ادامه مطلب »

شنیدن عبارت دوستت دارم:

mseza3

برای یک مرد… او را برای مصاف با سخت ترین ها ی زندگی زره پوش می کند …و آماده می شود ….توان می گیرد… برای آنکه بیشتر بکوشد …مرد احساس می کند حتی قدش بلند تر شده است ….چون به مرد بودنش افتخار می کند …. شنیدن عبارت دوستت دارم ...

ادامه مطلب »
در حال بارگذاری