صفحه اصلی / آرشیو تگ شخصیت

آرشیو تگ شخصیت

image_pdfimage_print

قضاوت

بیش از آنکه درباره زندگی ٬ گذشته و شخصیت من قضاوت کنی خودت را جای من بگذار … از مسیری که من رفته ام عبور کن … با غصه ها٬ تردید ها٬ ترک ها٬ دردها و خنده هایم زندگی کن … یادت باشد هرکس سرگذشتی دارد هرگاه بجای من زندگی ...

ادامه مطلب »

خوبه یاد بگیریم که

خوبه یاد بگیریم که: دخالت در زندگی دیگران، کنجکاوی نیست؛ فضولیه! تندگویی و قضاوت در مورد دیگران، انتقاد نیست؛ اسمش توهینه! هر کار یا حرفی که در آخرش بگی شوخی کردم، شوخی نیست؛ حمله به شخصیت اون فرده! بازی کردن با احساسات مردم زرنگی نیست؛ اسمش هرزگیه! خراب کردن یه ...

ادامه مطلب »

همسرمان را چگونه صدا کنیم؟

حضرت امیر وقتی میخواستند حضرت زهرا را صداکنند میفرمودند: جان علی به فدایت, حبیبتی زهرا, بنت رسول الله و زهراجان. و جوابی که از حضرت زهرا میشنیدند: روحم به فدایت علی, ابوتراب, ابالحسن و علی جان. زیبا صداکردن زن و مرد, بهترین شیوه برای ابراز محبت است و نوعی شخصیت ...

ادامه مطلب »

تست روانشناسی شخصیت با انتخاب رنگ شمع

کدام شمع را انتخاب می کنید؟ سیاه بنفش سفید آبی سبز نارنجی(زرد) قرمز تفسیر تست: ۱. سیاه بسیاری از آدم‌ها فکر می‌کنند سیاه، رنگ شیطان است، گویی شیطان جایگا‌ه‌اش را در حدِ یک رنگ تنزل داده است! شمع‌های سیاه نه تنها تمایلات شیطانی را پس می‌زنند بلکه واقعا قدرتِ رفته ...

ادامه مطلب »

مراقب باش

مهم مراقب افکارت باش که به گفتارت تبدیل می شود؛ مراقب گفتارت باش که به کردارت تبدیل می شود؛ مراقب کردارت باش که به عادتت تبدیل می شود؛ مراقب عادتت باش که به شخصیتت تبدیل می شود؛ مراقب شخصیتت باش که به سرنوشتت تبدیل می شود. خوشا به حال آن ...

ادامه مطلب »

پدر

یک تحویلداربانک میگفت ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ ﺍﯼ ﯾﻪ ﻗﺒﺾ ﺍﻭرد تا ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ کنه . ﮔﻔﺘﻢ: ﻭقت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﺭﻭ ﺑﺴﺘﯿﻢ ﻓﺮﺩﺍ ﺻﺒﺢ ﺑﯿﺎﺭ! ﮔﻔﺖ: ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﻣﻦ ﭘﺴﺮ ﮐﯿﻢ ! ﺑﺎﺑﺎﻣﻮ ﺑﯿﺎﺭمم ﻫﻤﯿﻨﻮ ﻣﯿﮕﯽ؟ ! ﮔﻔﺘﻢ:فرقی نمیکنه ! ﺳﺎﯾﺘﻮ ﺑﺴﺘﯿﻢ ﭘﺴﺮ ﺟﺎﻥ ! رفت، ﺑﺎ ﯾﻪ ﻣﺮﺩﯼ ﺍﻭﻣﺪ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎﯼ کهنه ﻭ ﭼﻬﺮﻩ ...

ادامه مطلب »

مراقـــب باشیم ….

مراقـــب باشیم …. صــدایمان دیــوار صوتی قلبـــی را نشکند. عیـــب آدمهــا رو داد نــزن …! اول شخصــیت خودت رو تــرور می کنی، بعد آبـــروی اونا رو….! خـــداوند صـــدای تــرک دلهــا رو زودتر از فریـــاد زبانهـــا می شـــنود… بهتـــرین درســـها را در زمان سختـــی آموختـــم، و دانستم صبـــور بودن یک ایـــمان ...

ادامه مطلب »

شخصیت

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﻧﻘﺪ ﺑﺪﺍﻥ ﺗﺎ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺴﯿﻪ ﻧﻔﺮﻭﺷﻨﺪ ! ﺳﻌﯽ ﮐﻦ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎﺷﯽ،ﻧﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﻘﺪﯾﺮ ! ﺩﺭﺯﻧﺪﮔﯿﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﮐﻦ،ﮐﻪ ﺑﻬﺶ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﯼ ﻧﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ! ﻭﻫﺮﮔﺰ،ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺗﻐﯿﯿﺮﻧﮑﻦ ! ﺍﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺟﻮﺭ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ! ﻣﺮﺩﻡ ﺷﻬﺮﯼ ﮐﻪ ...

ادامه مطلب »
در حال بارگذاری