صفحه اصلی / آرشیو تگ عمر

آرشیو تگ عمر

گاهی زندگی سخت است و گاهی ما سخت ترش میکنیم . . .

mseza29

گاهی آرامش داریم، خودمان خرابش میکنیم . . گاهی خیلی چیزارو داریم اما محو تماشای نداشته هایمان میشویم. . . گاهی حالمان خوب است اما با نگرانی فردا خرابش میکنیم . . . گاهی میشود بخشید اما با انتقام ادامه اش میدهیم . . . گاهی میشود ادامه داد اما ...

ادامه مطلب »

زندگی

mseza8

زندگی یک اتاق با دو پنجره نیست! زندگی هزاران پنجره دارد یادم هست روزی از پنجره نا امیدی به زندگی نگاه کردم ، و احساس کردم میخواهم گریه کنم و روزی از پنجره امید به زندگی نگاه کردم ، و احساس کردم می خواهم دنیا را تغییر دهم !! عمر ...

ادامه مطلب »

از رموز موفقیت عقاب

eagle-picture

عقاب از گونه های خودش طولانی ترین عمر را دارد.او می تواند تا ۷۰ سال عمر کند اما برای رسیدن به این طول عمر باید یک تصمیم مهم و سخت بگیرد. در سن ۴۰ سالگی عقاب با چنگال های بلند و انعطاف پذیرش ، دیگر نمی تواند طعمه ای را ...

ادامه مطلب »
در حال بارگذاری