صفحه اصلی / آرشیو تگ عملکرد

آرشیو تگ عملکرد

شما

mseza5

شما همان شخصی می شوید که اکثر اوقات به آن فکر میکنید. همه اعمال و کارهایی که در محیط بیرون انجام میدهید براساس چیزی است که در محیط درونی خود به ان فکر میکنید وهمه پیشرفتهای شخصی درعملکرد‌ها ناشی از پیشرفت شما در زمینه درک درونی خود خواهد بود . ...

ادامه مطلب »
در حال بارگذاری