صفحه اصلی / آرشیو تگ فرهنگ

آرشیو تگ فرهنگ

جوان و جستجوی هویت

Wondering

” جستجوی یک جوان در پی هویت ، از برخی لحاظ همان جستجوی معنای زندگی است.” (اریکسون) “مقدمه” از واژه های پر معنای ادبیات نوجوانی و جوانی، ” هویت ” می باشد معنای این عبارت همزمانی آغاز تأمل و تفکر درهویت خویش و شروع نوجوانی است. پدیده ای که بعدها ...

ادامه مطلب »
در حال بارگذاری