صفحه اصلی / آرشیو تگ فهم و شعور

آرشیو تگ فهم و شعور

انسانیت

mseza46

استادی با شاگردش از باغى میگذشت … چشمشان به یک کفش کهنه افتاد. شاگرد گفت گمان میکنم این کفشهای کارگرى است که در این باغ کار میکند . بیا با پنهان کردن کفشها عکس العمل کارگر را ببینیم و بعد کفشها را پس بدهیم و کمى شاد شویم …! استاد ...

ادامه مطلب »
در حال بارگذاری