صفحه اصلی / آرشیو تگ قانون

آرشیو تگ قانون

در قانون انیشتین داریم

mseza28

در قانون انیشتین داریم : E=mc2 یعنی انرژی از بین نمیرود، تبدیل میشود. راستی انرژی ما به چی تبدیل میشود!؟ به اخم کردن به تحقیر دیگری به عصبانیت به حسادت به افکار منفی ؟ … یا انرژی‌مون تبدیل میشه به لبخند به تشویق به خندیدن به افکار مثبت به همکاری ...

ادامه مطلب »

کوک چهارم

mseza21

کسی کفشش را برای تعمیر نزد کفاش می برد. کفاش با نگاهی می گوید این کفش سه کوک می خواهد و هر کوک ده تومان و خرج کفش می شود سی تومان. مشتری هم قبول می کند. پول را می دهد و می رود تا ساعتی دیگر برگردد و سوار ...

ادامه مطلب »

ویروس های زندگی مشترک

mseza26

ویروس های زندگی مشترک ۱- مجادله (مشاجره-بحث-بگو مگو) قانون مجادله ممنوع حتی اگر حق با شما باشد بدلیل اینکه در هنگام عصبانیت و خشم موضوعی حل نمی شود.? حریم بین شما شکسته می شود فرزندان آسیب می بینند آتش کنیه و انتقال شعله ور می شود عیبهای شما آشکار می ...

ادامه مطلب »
در حال بارگذاری