صفحه اصلی / آرشیو تگ ماتریس

آرشیو تگ ماتریس

تست ریون (تست واقعی)

mseza47

دستورالعمل آزمون ماتریس‌های پیشرونده ریون سن اجرا ۹ تا ۱۸ سال در هر یک از سؤال های این آزمون شکل ی خواهید دید که قسمتی از آن ناقص است و در پایین آن نیز شکل قطعه‌های مختلف ارائه شده که فقط یکی از آنها از هر لحاظ مناسب است. وقتی ...

ادامه مطلب »
در حال بارگذاری