صفحه اصلی / آرشیو تگ ماشین

آرشیو تگ ماشین

به خدا اعتماد کنیم

mseza4

راننده ماشینی در دل شب راه رو گم کرد و بعد از مدتی ناگهان ماشنش خاموش شد. همون جا شروع کرد به شکایت از خدا، که خدایا پس داری اون بالا چیکار می کنی؟ چون خسته بود خوابش برد. و وقتی صبح از خواب بیدار شد، از شکایت دیشبش خیلی ...

ادامه مطلب »
در حال بارگذاری