صفحه اصلی / آرشیو تگ مخالفت

آرشیو تگ مخالفت

آنچه که والدین باید بدانند

mseza2

۱- فرزندان را در حد معقول و منطقی محدود کنید. گاهی با مخالفت و تحمیل نظرات منفی ، مانع پیشرفت فرزندان می شویم . ارتباط مثبت با آنان داشته باشید، حتی آهنگ صدایتان دوستانه باشد. هرگز با نظرات غیر منطقی آنان را محدود نکنید. ۲- موانع را بردارید، به فرزندان ...

ادامه مطلب »
در حال بارگذاری