صفحه اصلی / آرشیو تگ مزاح

آرشیو تگ مزاح

اگر می خواهید رزقتان گسترده و عمرتان زیاد شود ….

mseza7

اگر می خواهید رزقتان گسترده و عمرتان زیاد شود …. ۱.صله رحم عمر را زیاد می کند و فقر و پریشانی را از بین می برد. ۲.کسی که دوست دارد روزی اش گسترده شود واجلش به تأخیر بیفتد باید صله رحم کند. ۳.بهترین زنان آن است که مهرش کمتر و ...

ادامه مطلب »
در حال بارگذاری