صفحه اصلی / آرشیو تگ مظهر

آرشیو تگ مظهر

عالم محضر خداست

mseza17

اگر به جای گفتن “دیوار موش دارد و موش گوش دارد”، بگوییم “عالم محضر خداست”، نسلی از ما متولد خواهد شد که به جای مراقبت مردم، “مراقبت خدا” را در نظر دارد! قصه از جایی تلخ شد که در گوش یکدیگر با عصبانیت خواندیم: بچه را ول کردی به امان ...

ادامه مطلب »
در حال بارگذاری