صفحه اصلی / آرشیو تگ معاشرت

آرشیو تگ معاشرت

چند توصیۀ زیبا برای آرام سازی

mseza7

اوّل : تمام عددهای غیرضروری را از زندگیت بیرون بریز!!!! این عددها شامل: سن، قد، وزن و سایز هستند…. دوّم : با دوستان شاد و سرحال معاشرت کن… سوّم: به آموختن ادامه بده و همیشه مشغول یادگیری باش… چهارم : تا می توانی بخند… پنجم: وقتی اشک هایت سرازیر می ...

ادامه مطلب »

هر کسی را به خانه مبر

mseza48

هر کسی را به خانه مبر مردان همانگونه که در بیرون رفتن زن خود از خانه و معاشرت با مردان دیگر مراقبت دارند، در وارد شدن و آوردن مردان نامطمئن به خانه هم باید مراقبت داشته باشند. امین زن نسازی هیچ مردی که اینجا نقل زنبور است و انگور هزارش مرد اگر ...

ادامه مطلب »

با انسانهای مثبت معاشرت کن

mseza7

با انسانهای مثبت معاشرت کن؛ چون آنها بر اندیشه وعقل ورفتارت تأثیر می گذارند؛ و تو بصورت ناخودآگاه به انسانی مثبت تبدیل خواهی شد؛ آنگاه شروع به تاثیر بر دیگران خواهی کرد ! -اگر کسی با تندی تو را نصیحت کرد، سخنش را قطع نکن چون در پشت تندی اش ...

ادامه مطلب »

احادیث جالب امام صادق(ع)درباره ازدواج

mseza29

مهر- امام صادق (ع) فرمود: دو رکعت نماز مردی که ازدواج کرده، بر نماز شب و روزه مرد مجرد برتری دارد. توصیه و تشویق به ازدواج از منظر امام صادق(ع) آیات قرآن و روایات اهل بیت (ع) به شدت ازسخت گیری بی جا درمعیارهای ازدواج پرهیز داده اند، زیرا به ...

ادامه مطلب »
در حال بارگذاری