صفحه اصلی / آرشیو تگ مکاتب

آرشیو تگ مکاتب

تربیت دینی و روشهای انتقال آن به جوانان و نوجوانان

mseza3

مقدمه: ” خدای را سپاس که رحمت خویش را درابر بارور کلامش انباشته و آن را به سوی زمین های مرده رانده است تا درحلقوم خشکیده هر دره ای ، به قدر عطش آن ببارد و درتن هر زمین مرده ای ، به قدر پاکیزگی اش نفوذ کند وآن را ...

ادامه مطلب »
در حال بارگذاری