صفحه اصلی / آرشیو تگ ناکامی

آرشیو تگ ناکامی

مراقـــب باشیم ….

mseza2

مراقـــب باشیم …. صــدایمان دیــوار صوتی قلبـــی را نشکند. عیـــب آدمهــا رو داد نــزن …! اول شخصــیت خودت رو تــرور می کنی، بعد آبـــروی اونا رو….! خـــداوند صـــدای تــرک دلهــا رو زودتر از فریـــاد زبانهـــا می شـــنود… بهتـــرین درســـها را در زمان سختـــی آموختـــم، و دانستم صبـــور بودن یک ایـــمان ...

ادامه مطلب »
در حال بارگذاری