صفحه اصلی / آرشیو تگ کشتی

آرشیو تگ کشتی

یک تسـت روانشناســی سیاحتی و هیجانی

Student filling out answers to a test with a pencil.

به شش سوال زیر به دقت فکر کنید و جوابهای خود را روی یک صفحه کاغذ بنویسید. آنچه را که به طور طبیعی به ذهنتان می رسد یادداشت کنید. زمان لازم برای آن که خودتان را واقعاً در موقعیتهای گفته شده احساس کنید، در نظر بگیرید. ۱- خود را در ...

ادامه مطلب »
در حال بارگذاری