صفحه اصلی / آرشیو تگ کفاش

آرشیو تگ کفاش

کوک چهارم

mseza21

کسی کفشش را برای تعمیر نزد کفاش می برد. کفاش با نگاهی می گوید این کفش سه کوک می خواهد و هر کوک ده تومان و خرج کفش می شود سی تومان. مشتری هم قبول می کند. پول را می دهد و می رود تا ساعتی دیگر برگردد و سوار ...

ادامه مطلب »
در حال بارگذاری