صفحه اصلی / آرشیو تگ کلانتری

آرشیو تگ کلانتری

هشدار های جدی برای جلوگیری از تجاوزات جنسی

mseza5

ناهنجاری های روانی وجنسی به شکل های مختلف در طبقات مختلف و در شهرهای مختلف افزایش یافته و مسائل جنسی در راس تابوهای مهم قرار دارد زیرا افشای آن راحت نیست، و عمدا” زنان قربانیان این ماجرا هستند. این پنهانکاری و ترس از آبرو، متجاوزین را جری تر کرده و ...

ادامه مطلب »
در حال بارگذاری