صفحه اصلی / آرشیو تگ گوشت

آرشیو تگ گوشت

داستان خواندنی !!!

mseza5

داستان خواندنی !!! انسان سرمایه داری در شهری زندگی میکرد اما به هیچ کسی ریالی کمک نمیکرد فرزندی هم نداشت وتنها با همسرش زندگی میکرد در عوض قصابی در آن شهر به نیازمندان گوشت رایگان میداد روز به روز نفرت مردم از این شخص سرمایه دار بیشتر میشد مردم هر ...

ادامه مطلب »
در حال بارگذاری